กำหนดการ


วิทยากร (ช่วงบรรยายพิเศษ) (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2015)

 • Professor Leif Svanström
  Chair WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet
 • Professor Koustuv Dalal
  Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP
 • Gary A. Smith
  President of Child Injury Prevention Alliance

 

วิทยากร (ช่วงเวทีอภิปราย, อบรม) (updated 30 October 2015)

 • Guldbrand Skjönberg
  International Safe Community Certifier
 • Professor Cho Joonpil
  Professor and Chair, The Center for Community Safety Promotion
 • Professor Lu Pai
  Professor, Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association (TIPSPA)
 • Yoko Shiraishi
  Coordinator Certifying Center of Safe Community
 • Surapol Teinsoot
  Mayor, Muang Nan municipality
 • Professor Koustuv Dalal
  Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP
 • Chalat Wongsanguan
  Managing Director, SCG Skills Development Co, Ltd
 • Somchai Laohverapanich
  Managing Director, DuPont (Thailand) Limited
 • Suranee Phusuwan
  Manager, Community Development, Hongsa Power Company
 • Kanit Tantisirivit
  Head of Nan Civil Society Coordination Center, Chairman of Nan Health Assembly
 • Professor AKM Fazlur Rahman
  Executive Director at the Centre for Injury Prevention, Health Development and Research, Bangladesh (CIPRB)
 • Tzu-Wei, Huang
  2ndGrade, National Hualien Girl’s Senior High School
 • Associate Professor Chao-Kuang, Lin
  Associate Professor, Education Center for Humanities and Social Sciences National Yang-Ming University
 • Santi Rungnasuan
  Chair, Nakhonpathom Center for Independent Living
 • Professor Dr. María Isabel Gutiérrez
  Head of the Institute for Peace Promotion and Injury / Violence Prevention – CISALVA
 • Bonnie Yau
  Executive Director Occupational Safety and Health Council
 • Michael L. Wilson
  Director, Centre for Injury Prevention and Community Safety, PeerCorps Trust Fund
 • Barbara Minuzzo
  Senior Project Coordinator, The Royal Children’s Hospital Safety Centre
 • Professor Dr. Mirjana Milankov
  National Center for Injury Prevention and Safety Promotion -ASCSC of WHO CC CSP
  Chair of European Safe Community Network
 • Max L. Vosskuhler
  MS Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)
 • Stop Drink Network, Thailand

 

วิทยากร (ช่วงกิจกรรมพิเศษ) (updated 30 October 2015)

 • Uthen Pandee
  Department of Emergency Medicine, Ramathibodi Hospital
 • Channarong Waiyapoj
  The Subcommittee Chairman for Safety Engineering, Engineering Institute of Thailand
 • Pornchai Ngamsitiruk
  Nan Hospital
 • Associate Professor Adisak Plitponkarnpim
  Director of Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center
 • Sombat Bhudhasamrit
  Administration and Social Affair Manager SCG Skills Development Co, Ltd.
 • Yoko Shiraishi
  Coordinator Certifying Center of Safe Community
 • Yoshin Sato
  Senior Stuff, Safe Community Promotion team, Section of Citizens’ Safety, Division of Citizens, Koriyama City Government
 • Tadaaki Azuma
  Manager of Section of Risk management, Department of General Policies, Izumiotsu City, Japan
 • Wu, Tzyy-Cheng
  Chief, Military Service and Disaster Prevention Section, Xizhi District Office, New Taipei City
 • Surapol Teinsoot
  Mayor of Muang Nan municipality
 • Kamon Uprarat
  Wieng Saui SAO Council Member, ChiangRai, Thailand
 • Gary A. Smith
  President of Child Injury Prevention Alliance
 • Pongthep Wongwacharapaiboon
  Nan Hospital
 • Waraporn Techasena
  Pediatrician, Nan Hospital
 • Dawne Gardner-Davis
  Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
 • Emma Jonsson
  Sweden
 • Sakda Arj-Ong Vallipakorn
  Medical Consultants & Lecturer at Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
 • Chatchai Imarom
  Department of Community Medicine, Ramathibodi Hospital
 • Kronwika Buntanon
  Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center
 • Department of Disaster Prevention and Mitigation Thailand
 • AP Honda Thailand
 • Talad Krieb Day Care Center

 

ปรธานและรองประธาน (ห้องย่อยนำเสนอผลงาน) (updated 30 October 2015)

 1. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (1) / ป้องกันอัคคีภัย
 • ประธาน: Ragnar Andersson, Karlstad University, Sweden
 • รองประธาน: Dr. Mirjana Milankov, ESCON, Novisad, Serbia
 1. ชุมชนปลอดภัย (1) / ป้องกันความรุนแรง
 • ประธาน: Guldbrand Skjönberg, International Safe Community Certifier
 • รองประธาน: Dr. María Isabel Gutiérrez, Director of the Institute for Peace Promotion and Injury/Violence Prevention – CISALVA
 1. ภัยพิบัติ
 • ประธาน: Cho Joonpil, Chair of the Center for Community Safety Promotion
 • รองประธาน: Shumei Wang, School of Public Health, Fudan University, China
 1. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย / ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (2)
 • ประธาน: AKM Fazlur Rahman, Executive Director of Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh
 • รองประธาน: Pimpa Techakamolsuk, Bureau of Epidemiology, Minster of Public Health
 1. ความปลอดภัยในเด็ก (1)
 • ประธาน: Lu Pai, President of Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association
 • รองประธาน: Kanit Tantisirivit, Head of Nan Civil Society Coordination Center, Chairman of Nan Health Assembly
 1. ถนนปลอดภัย (1)
 • ประธาน: Witaya Chadbunchachai, WHOcc Injury Prevention and Safety Promotion
 • รองประธาน: Michael L. Wilson, Director of Centre for Injury Prevention and Community Safety, PeerCorpsTrust Fund, Tanzania
 1. ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ / โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย / ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
 • ประธาน: Koustuv Dalal, International Safe Hospital Network, WHO CC CSP
 • รองประธาน: Pongthep Wongwatcharapaiboon, Nan hospital
 1. ชุมชนปลอดภัย (2)
 • ประธาน: Gary A. Smith, President of Child Injury Prevention Alliance
 • รองประธาน: Waraporn Techasena, Former Deputy Director of Human Recourse Development, Nan Hospital
 1. ถนนปลอดภัย (2)
 • ประธาน: Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University
 • รองประธาน: Tuenjai Fukuda, ATRANS (Asian Transportation Research Society)
 1. ชุมชนปลอดภัย (3) / ความปลอดภัยในการใช้เทคโลโลยีและสื่อ / กลุ่มโรคเกิดใหม่(Emerging Disease)
 • ประธาน: Asst Prof. Netnapa Khumthong, Board Member and Treasury of Folk Doctor Foundation, Project Manager of Digital Health Content Management
 • รองประธานJayalath Edirisinghe, Sri Lanka
 1. ความปลอดภัยในเด็ก (2) / โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย
 • ประธาน: Jeongyee Bae, Inje University
 • รองประธาน: Max L. Vosskuhler, Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)
 1. ถนนปลอดภัย (3)
 • ประธาน: Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University
 • รองประธาน: Tuenjai Fukuda, ATRANS (Asian Transportation Research Society)

 

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ (updated 30 October 2015)

 • ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 1, 2
 • ป้องกันอัคคีภัย
 • ชุมชนปลอดภัย 1, 2, 3
 • ป้องกันความรุนแรง
 • ภัยพิบัติ
 • สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในเด็ก 1, 2
 • ถนนปลอดภัย 1, 2, 3
 • ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย
 • ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
 • ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
 • กลุ่มโรคเกิดใหม่ (Emerging Disease)
 • โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

 

 

 

กำหนดการประชุม 22-25 พฤศจิกายน 2558 (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พย 58)

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 (Pre-conference)
08.00 – 12.00 ฝึกอบรม 1

Implementation, Processes and Support through to Designation

 

ประธาน: Max L. Vosskuhler, MS Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2  

 

10.30 – 12.00 Business Meeting 1

เฉพาะกลุ่ม Board members of International Safe Community Certifying Centre

 

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมบ้านน่าน,ร้านอาหารบ้านน่าน

 

 

10.00 – 18.00 ลงทะเบียน โรงแรมเทวราช  
13.00 – 14.30 Business Meeting 2

เฉพาะกลุ่ม Assembly members of International Safe Community Certifying Centre

 

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

 

โรงแรมเทวราช,  

ห้องบุษราคัม 1

14.30 – 15.00 Business Meeting 3 (by invitation)

New executive board member ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,  

ห้องบุษราคัม 1

15.00 – 16.00 ฝึกอบรม 2

เฉพาะกลุ่ม The Second International Training Course for accreditation to become International Safe Community Certifiers incl Faculty  

 

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,  

ห้องบุษราคัม 1

15.00 – 16.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1

กลุ่ม ISC certification-New Future SCc

 

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

15.00 – 16.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย (Safe Hospital)

 

ประธาน: Prof. Koustuv Dalal, Founder & Chair of the International Safe Hospital Network, WHO CC

โรงแรมเทวราช,

ห้องไพลิน  

17.00 – 19.00 พิธีเปิดการประชุม และ งานเลี้ยงต้อนรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมและแผนที่ “ข่วงเมืองน่าน” http://www.nanlifewaymuseum.com/360/en/map.html

การแต่งกาย: แนะนำแต่งกายชุดประจำชาติ, ชุดพื้นเมือง

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมงานพิธีเปิดและงานเลี้ยง:

 • ในกรณีผู้ลงทะเบียนประชุมแล้วได้รับป้ายชื่อ (badge) : โปรดสวมป้ายชื่อของท่านเพื่อแสดงตนเข้าร่วมงาน
 • ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนประชุม : โปรดแสดง “การ์ดเชิญ” (Invitation Card) หรือสามารถซื้อบัตรราคา 300 บาทที่หน้างานได้
ข่วงเมืองน่าน

 

 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
08.00 – 10.00 ลงทะเบียน โรงแรมเทวราช
09.00 – 10.30 ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 1

1. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (1) / ป้องกันอัคคีภัย, ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. Ragnar Andersson, Karlstad University, Sweden

รองประธาน: Prof. Dr. Mirjana Milankov, ESCON, Novisad, Serbia

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Assessing the number of fire fatalities in a defined population         Anders Jonsson, SWEDEN
 2. Fire-related mortality in Sweden-temporal trends 1952-2013         Anders Jonsson, SWEDEN
 3. Differences in Determinants Amongst Individuals Reporting Residential Fires in Sweden Finn Nilson, SWEDEN
 4. The effect of the transition from the ninth to the tenth revision of the International Classification of Diseases on external cause registration of injury morbidity in Sweden Finn Nilson, SWEDEN
 5. Towards an evidence based Zero Vision on residential fires Ragnar Andersson, SWEDEN
 6. Profiling bodily trauma by demographic and occupational characteristics among workers injured in the county of Gävleborg between 2007-2012 Leah Okenwa Emegwa, SWEDEN

 

2. ชุมชนปลอดภัย (1) / ป้องกันความรุนแรง, ห้องมรกต  

ประธาน: Dr. Guldbrand Skjönberg, International Safe Community Certifier

รองประธาน: Dr. María Isabel Gutiérrez, Director of the Institute for Peace Promotion and Injury/Violence Prevention – CISALVA
ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Mashhad the Safe Metropolitan Amir Azizi, IRAQ
 2. Development of the Mental Health Model on Korean Immigrants in USA, Dong Su Han, KOREA
 3. Significant improvement of social security and public safety after the promotion of healthy city program in New Taipei, Taiwan Hsien-Wen Kuo, TAIWAN
 4. Teaming Up for Safety – Using Risk Assessment Tools, Eva Vaagland, SWEDEN
 5. Is Risk Perception a Reflective Construct? Torbjorn Rundmo, NORWAY
 6. Analysis and Verification of Fear of Crime through the Local Resident’s Consciousness Investigation Ai Suzuki, JAPAN
 7. Development Community Participation to Stop Alcohol in         Wang Wa district Nan province Thailand Jurarat Suriyathai, THAILAND
 8. The Research of Injuries and Depression among Taiwanese Indigenes Chao Kuang Lin, TAIWAN

 

3. ภัยพิบัติ, ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Cho Joonpil, Chair of the Center for Community Safety Promotion

รองประธาน: Prof. Shumei Wang, School of Public Health, Fudan University, China

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. A study of in depth indigenous knowledge for Development of health management Model during flood disaster in Center of Thailand Community Wipuskorn Klai-ket, THAILAND
 2. Innovation by Flood-Prone Community: Nan Safety Model for Disaster Risk Reduction Puntita Tanwattana, THAILAND
 3. Housing with safety: case study from Great hanshin earthquake (Kobe city) and Northern Thailand earthquake (Chingrai) Titaya Sararit, THAILAND
 4. Prepare for Flooding Disaster Somboon Tangnoi, THAILAND
 5. Community Fire Protection Vatthanachai Bunmana, THAILAND
 6. Fire Drills and Fire Evaculation in school Sitthiphan Phanit-in, THAILAND
 

โรงแรมเทวราช

10.00 – 12.30 ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย A

>>ดาวโหลดใบสมัครชุมชนบ้านน้ำล้อม<<

>>รู้จัก ชุมชนบ้านน้ำล้อม<<

ชุมชนบ้านน้ำล้อม

อ.เมือง จ.น่าน

10.30 – 11.00 พักทานอาหารว่าง โรงแรมเทวราช
11.00 – 12.30 ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 2

4. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย/ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (2), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. AKM Fazlur Rahman, Executive Director of Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh

รองประธาน: พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.    Development of Gumi City Fall Prevention Program: Cantered on Evidence-Based Practice Hyeji Ju, KOREA

2.    Spitzer, Till: Evaluation without hospital partners: A mission impossible! Peter Spitzer, AUSTRIA

3.    A Study on prevalence and risk factors in children with excessive lead in their blood and the risk of lead poisoning in Muang Samutsakhon District Samutsakhon Province Tipvarin Pumnoi, THAILAND

4.    Development Community Participation to Non-smoking Community Tha Wang Pha District Nan Province Thailand Watchareekorn Piman, THAILAND

5.    An analysis of ocular injuries among youth baseball athletes utilizing school insurance big data in Japan Kinji Kusumoto, JAPAN

6.    Community and Toxic Waste Management, Natchapon Kerdkasem, THAILAND

7.    Safe School Zone Project Sitthiphan Phanit-in, THAILAND

8.    Environmental investigation for mass lead poisoning among children in industrial area of Samutsakorn Thailand Athipat Athipongarporn, THAILAND

 

5. ความปลอดภัยในเด็ก (1), ห้องมรกต

ประธาน: Dr. Gary A. Smith, President of Child Injury Prevention Alliance
รองประธาน: พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา, Former Deputy Director of Human Recourse Development, Nan Hospital

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Impact of urbanization on child safety in Iran Alireza Moghisi, IRAN
 2. A Long-term Evaluation of Interventions on Preventing Preschool Children’s Injury in a Safe Community in Shanghai from 2009 to 2014 Shuangxiao Qu, CHINA
 3. Child Restraint with Lifestyle in Thailand: A case study of Khon Kaen Province   Suwanna Thadapipat, THAILAND
 4. Injury Prevention Service at the Health Promoting Hospital of Graz Peter Spitzer, AUSTRIA
 5. The skill in swimming to prevent drowning among children         Chantharat Khamkoet, THAILAND
 6. Distl, Spitzer, Hoellwarth: A Safe Children Community – Our way from Theory to practice Sabine Distl, AUSTRIA
 7. Model development of helmet use promotion among child Motorcycle passengers by applying the social marketing Khajornsak Janpanit, THAILAND
 8. Prevention of Children from drowning Athisak Puyati, THAILAND

 

6. ถนนปลอดภัย (1), ห้องไพลิน

ประธาน: นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย, ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

รองประธาน: Michael L. Wilson, Director of Centre for Injury Prevention and Community Safety, PeerCorpsTrust Fund, Tanzania
ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Determinants of red light violation among Thai rural motorcyclists Orapin Laosee, THAILAND
 2. Traffic-related injuries among the youth in the UAE: A prospective study in Al Ain city Michal Grivna, CZECH REPUBLIC
 3. Approaches to Road Safety Plans in the Biggest Urban Municipalities in Norway Stig H. Jorgensen, NORWAY
 4. Analysis on the Current States of Traffic Accidents In Namgu District of Ulsan Metropolitan Korea Jongwon Hwang, KOREA
 5. A community based social identity approach for pro-environmental and safe travel mode choices Inge Ernald Simonsen, NORWAY
 6. Attitude towards wearing seat belts of Drivers in Sri lanka Jayalath Edirisinghe, SRI LANKA
 7. Are Bus Drivers Speeding in Malaysia? Kulanthayan S., MALAYSIA
 8. Public Health Medical Prescription Children Safety Helmet         Kulanthayan S., MALAYSIA
 
11.00 – 12.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3

การรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

 

12.30 – 13.30 พักทานอาหารกลางวัน โรงแรมเทวราช
13.30 – 15.00 ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 3

7. ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ / โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย / ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. Koustuv Dalal, International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
รองประธาน: Dr. Pongthep Wongwatcharapaiboon, Nan hospital

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. The Innovation of Home improvement for elder in community by Integrated approach by multidiscipline: A case study at Pua Nan Paijitra Loskultong, THAILAND
 2. Development safety prevention of newborn in Post partum department of Tha Wang Pha Hospital Papatsorn Rattasot, THAILAND
 3. Novel 5-step program for reducing substance abuse related problems by integrating hospital, detention center, and community Tien-Yu Chen, TAIWAN
 4. Functions of a nation-wide free telephone consultation system, ‘Yorisoi’ Hotline in Japan after the Great East Japan Earthquake Yoshihide Sorimachi, JAPAN
 5. Services and Development of Primary Emergency Medical Service (FR HINLAD TEAM)         Songkram Saenram, THAILAND
 6. EMS Reporter: capacity building in mass communication Suwapat Apinyanont, THAILAND
 7. An Improvement of EMS by Integrated Network at Dansai District Loei Province Pornpilai Niyomtin, THAILAND

 

8. ชุมชนปลอดภัย (2), ห้องมรกต

ประธาน: Dr. Lu Pai, President of Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association

รองประธาน: นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์, หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Safety inspection of the area utilizing “Kiki-Gaki Map” Rui Izumiyama, JAPAN
 2. Impacts of Safe Community programs at Kagoshima City Japan Harumi Furukawa, JAPAN
 3. Increasing of life expectancy in Muang Nan municipality as the impact of safe community project Pongthep Wongwatcharapaiboon, THAILAND
 4. Research on Safety Environment of Infant-Toddler Care Centers in Namgu District of Ulsan metropolitan Korea Chang Hyo Bae, KOREA
 5. Strong Wangsaipoon Sub-district with Non-violence Nathree Kultham, THAILAND
 6. Developmental Strategy after the Designation of the Busan Metropolitan International Safe Community Program Fitting the Policies of the Korean Government for Guaranteed Sustainability Jeongyee Bae, KOREA
 7. Engagement of Safe Community Programme through collaborative partnerships in Hong Kong Nancy Tung, HONG KONG
 8. Long-term evaluation of Safe Community Program in Taiwan Chi-Hsiang Chung, TAIWAN

 

9. ถนนปลอดภัย (2), ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University

รองประธาน: ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ, ATRANS (Asian Transportation Research Society)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. To increase pedestrian safety in the Jinshan downtown area Yen Hui Chen, TAIWAN
 2. The safety effects of daytime running lights in reducing motorcycle accidents and injury severity Nongnuch Thanthithum, THAILAND
 3. Prevalence of road crashes among different age groups in Songhor-Iran Javad Heshmati, IRAN
 4. Effects of education on prevention of motorcycle-related crashes, injuries, and deaths in Songhor-Iran Alireza Ahmadi, IRAN
 5. Spitzer, Till: Are helmet laws effective? Peter Spitzer, AUSTRIA
 6. Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic Injuries Nongnuch Thanthithum, THAILAND
 7. Effects of intersectoral collaboration in promoting the use of motorcycle Wang Ai-Ching, TAIWAN
 
14.00 – 16.00 ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย – B

>>ดาวโหลดใบสมัคร ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่<<

>>รู้จัก ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่<<

ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ อ.เมือง จ.น่าน
15.00 – 15.30 พักทานอาหารว่าง โรงแรมเทวราช
15.30 – 17.00 ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 4   

10. ชุมชนปลอดภัย (3) / ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ / กลุ่มโรคเกิดใหม่ (Emerging Disease), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Asst Prof. Netnapa Khumthong, Board Member and Treasury of Folk Doctor Foundation, Project Manager of Digital Health Content Managementรองประธาน: Jayalath Edirisinghe, Sri Lanka

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Teacher Safe: Digital application as an occupational Safety tool Brita Somerkoski, FINLAND
 2. Social Networks and Culture of Prevention         Oswaldo Basurto, MEXICO
 3. Surveillance and Prevention of Dengue Fever in the Community Phimpha Daengrueang, THAILAND
 4. Surveillance and Prevention of Swine influenza 2009 (H1N1) Suda Lawanrattanakul, THAILAND
 5. Home after School Suganya Jinprapat, THAILAND
 6. Playground Safety Project, Child Development Center of TaladKrieb Sub-district (Learning Center for Playground Safety)         Somkid Paktawee, THAILAND
 7. Injury Surveillance and Monitoring Injury and Violence Risk Student Sitthiphan Phanit-in, THAILAND

 

11. ความปลอดภัยในเด็ก (2) / โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย, ห้องมรกต

ประธาน: Prof. Jeongyee Bae, Inje University

รองประธาน: Max L. Vosskuhler, Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Causality analysis on periodic questionnaire data to grasp the effect of Safe School program Takaya Kojima, JAPAN
 2. A study on Examination of Safe School Program by the School children Questionnaire Survey Mika Shigene, JAPAN
 3. The evaluation of a school-based injury prevention programme among primary students Sun Ye, CHINA
 4. A study on design of school children questionnaire for evaluation of safe school program Naoko Wakabayashi, JAPAN
 5. Promoting Children’s Health Through Injury Surveillance based Safety Education Koji Kitamura, JAPAN
 6. Distl, Spitzer, Brandmayr: Development of Safe Schools in Austria – Our road to success. A European approach Sabine Distl, AUSTRIA
 7. International Safe Schools at 15: Successes, Challenges and Future Max Vosskuhler, USA
 8. The Development of Experiential Learning Model for self Development of Rajabhat University Students Anchalee Sangarwut, THAILAND
 9. Participatory Management of Safe School Project by using The PAOR Workshop Process   Varee Sirirattanaamporn, THAILAND

 

12. ถนนปลอดภัย (3), ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University

รองประธาน: ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ, ATRANS (Asian Transportation Research Society)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

 1. Safety Measures for traffic Accidents of Bicycle Traffic in Japan Satoru Kobayakawa, JAPAN
 2. ATRANS Research Project on Safety Map Applica for Community Saroch Boonsiripant, THAILAND
 3. Risk Riding Behaviors among Young Motorcyclists in Chon Buri Waiphot Kulachai, THAILAND
 4. The Potential Development for Traffic Accident Prevention of Stakeholder in Communities beside Highway in the Northeast of Thailand Chulaporn Sota, THAILAND
 5. Present State and Problems of Traffic Safety Measures in Japan ~ focused on Children Satoshi Kamada, JAPAN
 6. Smart Taxi Technology for Safe Driving Agachai Sumaree, THAILAND
 

โรงแรมเทวราช

16.00 – 17.00 Business Meeting 4

เฉพาะกลุ่ม Representatives of International Safe Community Support Centre

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
08.00 – 10.00 ลงทะเบียน โรงแรมเทวราช
08.00 – 09.00 Business Meeting 5

เฉพาะกลุ่ม Asian Coalition of International Safe Community Support Centers

ประธาน: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

วิทยากร:

Prof. Cho Joonpil, Chair of the Center for Community Safety Promotion

Prof. Lu Pai, Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association

Assoc. Prof. Adisak Plitponkarnpim, Director of Child safety Promotion and Injury Prevention Research Center

Dr. Yoko Shiraishi, Coordinator Certifying Center of Safe Community

Seven International Safe Community Support Centers

 

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

09.00 – 12.00 ฝึกอบรม 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติการการจัดการภัยระดับพื้นที่

โดย: นายแมน ปุโรทกานนท์, ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกกับทิศทางแผนงานภัยพิบัติ

โรงแรมเทวราช,

ห้องไพลิน

09.00 – 09.30 บรรยายพิเศษ 1

เรื่อง: International Safe Community Movement – The Scientific Base

วิทยากร: Prof. Leif Svanström, Chair of WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

09.30 – 10.00 บรรยายพิเศษ 2

เรื่อง: Achievement of Safe Communities over the decades: from Lidköping to ……..”

วิทยากร: Prof. Koustuv Dalal, Founder & Chair of the International Safe Hospital Network, WHO CC

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

Meeting

การขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประธาน: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โรงแรมเทวราช,

ห้องมรกต

10.00 – 10.30 พักทานอาหารว่าง และ นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster) โรงแรมเทวราช
10.30 – 12.00 เวทีอภิปราย 1

บทบาทชุมชนกับการจัดการความปลอดภัย

ประธาน: Dr. Guldbrand Skjönberg, International Safe Community Certifier
เรื่อง: Involving of NGO:s in Safe Communities, Democratic aspects and examples from some Safe Communities in different countriesวิทยากร:

Prof. Cho Joonpil, Chair of the Center for Community Safety Promotion

เรื่อง: Political leaderships and community participation for a sustainable Safe Community

Prof. Lu Pai, Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association

เรื่อง: The Role of Communities in Community Safety Promotion – Initiators, Supporters, Implementers and Beneficiaries

Dr. Yoko Shiraishi, Coordinator Certifying Center of Safe Community

เรื่อง: What communities can and should do in the Community Safety Management

นายสุรพล เธียรสูตร, นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

เรื่อง: The brain centre for energising people’s society, towards sustainable Safe Communities Culture (คลังสมองสร้างพลังพลเมือง สู่วัฒนธรรมชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน)

 

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

12.00 – 13.00 Business Meeting 6

เฉพาะกลุ่ม ISS Centres Meeting on International Safe Schools Certifying Centres, Supporters of International Safe Schools

ประธาน: Max L. Vosskuhler, MS, Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

12.00 – 13.00 พักทานอาหารว่าง และ นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster) โรงแรมเทวราช
13.00 – 16.00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4

ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน

ประธาน: คุณธีระ วัชระปราณี, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โรงแรมเทวราช,

ห้องไพลิน

13.00 – 14.00 เวทีอภิปราย 2

บทบาทเอกชนกับการส่งเสริมชุมชนปลอดภัย

 

ประธาน: Prof. Koustuv Dalal, Founder & Chair of the International Safe Hospital Network, WHO CC

เรื่อง: Injury Prevention and Safety Promotion: If money talks then why not private sectors?

วิทยากร:

Mr.Chalat Wongsanguan, Managing Director,   SCG Skills Development Co.,Ltd
เรื่อง: Developing Defensive Driving Skills for Safe Society

Dr. Somchai Laohverapanich, Managing Director, Du Pont (Thailand) Limited

เรื่อง: Du Pont Stewardship & Sustainability

Ms. Suranee Phusuwan, Manager, Community Development, Hongsa Power Company

เรื่อง: Hongsa Health Surveillance Start-up and Approaches

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

14.00 – 14.30 บรรยายพิเศษ 3

เรื่อง: Injury Prevention Knowledge and Skills Transfer

วิทยากร: Dr. Gary A. Smith, President of Child Injury Prevention Alliance 

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

14.30 – 15.00 พักทานอาหารว่าง และ นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster) โรงแรมเทวราช
15.00 – 16.30 เวทีอภิปราย 3

ความปลอดภัยในกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ประธาน: นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์, หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

รองประธาน: Prof. AKM Fazlur Rahman, Executive Director of Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh

วิทยากร:

Tzu-Wei, Huang, 2nd Grade of National Hualien Girl’s Senior High School

เรื่อง: Wu Wei Wu”– Adolescent Safety Promotion Project in Shoufeng Safe Community

Assoc. Dr. Chao-Kuang, Lin, Education Center for Humanities and Social Sciences National Yang-Ming University

เรื่อง: The Research of Injuries and Depression among Taiwanese Indigenes

– นายสันติ รุ่งนาสวน, ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ นครปฐม

เรื่อง: Organizing safety for disability at personal and community levels

 

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

13.00 – 17.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 (กิจกรรรมพิเศษ)

การเตรียมความพร้อมชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ (บรรยายภาษาไทย-อังกฤษ และมีล่ามแปล)

16.30 กิจกรรมทดสอบแผ่นดินไหว (Testing Earthquake Stimulation)

ประธาน: Dr.Yoko Shiraishi, Chair of Japan Institution for safe communities

โรงแรมเทวราช,

ห้องมรกต

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
07.30 – 08.30 ลงทะเบียน โรงแรมเทวราช
08.30 – 09.30 Business Meeting 7

Round table for mayors on Safe Communities

ผู้เข้าร่วม: Prof. Joon Pil Cho, Dr. Lu Pai, Dr. Yoko Shiraishi and   นายกเทศมนตรี 2 ท่าน (ญี่ปุ่น), นพ.มหิปธร ชินะผา และนายกเทศมนตรี 3 ท่าน (ไทย)

 

โรงแรมเทวราช,

ห้องบุษราคัม 2

08.30 – 10.00 เวทีอภิปราย 4

กุญแจสำคัญนำไปสู่ความร่วมมือชุมชนปลอดภัยระดับชาติและสากล

ประธาน: Dr. María Isabel Gutiérrez, Head of the Institute for Peace Promotion and Injury / Violence Prevention – CISALVA

เรื่อง: Involvement of Grassroots of Latin America to build a Safety Community

วิทยากร:

Bonnie Yau, Executive Director Occupational Safety and Health Council

เรื่อง: Nurturing a PreventiveCulture through the Dynamics of Safe Community Programmes

Michael L. Wilson, Director of the Centre for Injury Prevention and Community Safety, PeerCorps Trust   Fund

เรื่อง: Catalyzing injury prevention in Tanzania – from grassroots to the national stage

Barbara Minuzzo, Senior Project Coordinator of the Royal Children’s Hospital Safety Centre

เรื่อง: Transforming the injury prevention landscape for children and their families – Safe Communities in the Australian setting

Prof. Dr. Mirjana Milankov, National Center for Injury Prevention and Safety Promotion -ASCSC of WHO CC CSP

เรื่อง: Key Success on participation in national and international Safe Communities networks

โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

10.00 – 10.15 พักทานอาหารว่าง และ นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster) โรงแรมเทวราช
10.15 – 11.00 การรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัยระดับสากล

(Safe Hospital Accreditation)

มอบแก่ โรงพยาบาลน่าน และ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประธาน: Prof. Koustuv Dalal, Founder & Chair of the International Safe Hospital Network, WHO CC

 

โรงแรมเทวราช,

โรงแรมเทวราช

ห้องแกรนด์บอลรูม

11.00 – 12.30 พิธีปิด โรงแรมเทวราช,

ห้องแกรนด์บอลรูม

12.30 – 13.30 อาหารกลางวัน   โรงแรมเทวราช
17.30 – 21.00 งานเลี้ยงอาหารค่ำ และ ประเพณีลอยกระทง

อาหารแบบขันโตก

การแต่งกาย: แนะนำแต่งกายชุดพื้นเมืองน่าน

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมงานเลี้ยง:

 • ในกรณีผู้ลงทะเบียนประชุมแล้วได้รับป้ายชื่อ (badge) : โปรดสวมป้ายชื่อของท่านเพื่อแสดงตนเข้าร่วมงาน
 • ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนประชุม : โปรดแสดง “การ์ดเชิญ” (Invitation Card) หรือสามารถซื้อบัตรราคา 500 บาทที่หน้างานได้
 

บริเวณริมแม่น้ำน่าน

บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

 

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พย 58

ดาวน์โหลดตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ

ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 1
1. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (1) / ป้องกันอัคคีภัย, ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. Ragnar Andersson, Karlstad University, Sweden

รองประธาน: Prof. Dr. Mirjana Milankov, ESCON, Novisad, Serbia

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Assessing the number of fire fatalities in a defined population Anders Jonsson, SWEDEN

2.   Fire-related mortality in Sweden-temporal trends 1952-2013 Anders Jonsson, SWEDEN

3.   Differences in Determinants Amongst Individuals Reporting Residential Fires in Sweden Finn Nilson, SWEDEN

4.   The effect of the transition from the ninth to the tenth revision of the International Classification of Diseases on external cause registration of injury morbidity in Sweden Finn Nilson, SWEDEN

5.   Towards an evidence based Zero Vision on residential fires Ragnar Andersson, SWEDEN

6.   Profiling bodily trauma by demographic and occupational characteristics among workers injured in the county of Gävleborg between 2007-2012 Leah Okenwa Emegwa, SWEDEN

2. ชุมชนปลอดภัย (1) / ป้องกันความรุนแรง, ห้องมรกต  

ประธาน: Dr. Guldbrand Skjönberg, International Safe Community Certifier

รองประธาน: Dr. María Isabel Gutiérrez, Director of the Institute for Peace Promotion and Injury/Violence Prevention – CISALVA
ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Mashhad the Safe Metropolitan Amir Azizi, IRAQ

2.   Development of the Mental Health Model on Korean Immigrants in USA, Dong Su Han, KOREA

3.   Significant improvement of social security and public safety after the promotion of healthy city program in New Taipei, Taiwan Hsien-Wen Kuo, TAIWAN

4.   Teaming Up for Safety – Using Risk Assessment Tools, Eva Vaagland, SWEDEN

5.   Is Risk Perception a Reflective Construct? Torbjorn Rundmo, NORWAY

6.   Analysis and Verification of Fear of Crime through the Local Resident’s Consciousness Investigation Ai Suzuki, JAPAN

7.   Development Community Participation to Stop Alcohol in Wang Wa district Nan province Thailand Jurarat Suriyathai, THAILAND

8.   The Research of Injuries and Depression among Taiwanese Indigenes Chao Kuang Lin, TAIWAN

3. ภัยพิบัติ, ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Cho Joonpil, Chair of the Center for Community Safety Promotion

รองประธาน: Prof. Shumei Wang, School of Public Health, Fudan University, China

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   A study of in depth indigenous knowledge for Development of health management Model during flood disaster in Center of Thailand Community Wipuskorn Klai-ket, THAILAND

2.   Innovation by Flood-Prone Community: Nan Safety Model for Disaster Risk Reduction Puntita Tanwattana, THAILAND

3.   Housing with safety: case study from Great hanshin earthquake (Kobe city) and Northern Thailand earthquake (Chingrai) Titaya Sararit, THAILAND

4.   Prepare for Flooding Disaster Somboon Tangnoi, THAILAND

5.   Community Fire Protection Vatthanachai Bunmana, THAILAND

6.   Fire Drills and Fire Evaculation in school Sitthiphan Phanit-in, THAILAND

ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 2
4. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย/ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (2), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. AKM Fazlur Rahman, Executive Director of Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh

รองประธาน: พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Development of Gumi City Fall Prevention Program: Cantered on Evidence-Based Practice Hyeji Ju, KOREA

2.   Spitzer, Till: Evaluation without hospital partners: A mission impossible! Peter Spitzer, AUSTRIA

3.   A Study on prevalence and risk factors in children with excessive lead in their blood and the risk of lead poisoning in Muang Samutsakhon District Samutsakhon Province Tipvarin Pumnoi, THAILAND

4.   Development Community Participation to Non-smoking Community Tha Wang Pha District Nan Province Thailand Watchareekorn Piman, THAILAND

5.   An analysis of ocular injuries among youth baseball athletes utilizing school insurance big data in Japan Kinji Kusumoto, JAPAN

6.   Community and Toxic Waste Management, Natchapon Kerdkasem, THAILAND

7.   Safe School Zone Project Sitthiphan Phanit-in, THAILAND

8.   Environmental investigation for mass lead poisoning among children in industrial area of Samutsakorn Thailand Athipat Athipongarporn, THAILAND

 
5. ความปลอดภัยในเด็ก (1), ห้องมรกต

ประธาน: Dr. Gary A. Smith, President of Child Injury Prevention Alliance
รองประธาน: พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา, Former Deputy Director of Human Recourse Development, Nan Hospital

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Impact of urbanization on child safety in Iran Alireza Moghisi, IRAN

2.   A Long-term Evaluation of Interventions on Preventing Preschool Children’s Injury in a Safe Community in Shanghai from 2009 to 2014 Shuangxiao Qu, CHINA

3.   Child Restraint with Lifestyle in Thailand: A case study of Khon Kaen Province   Suwanna Thadapipat, THAILAND

4.   Injury Prevention Service at the Health Promoting Hospital of Graz Peter Spitzer, AUSTRIA

5.   The skill in swimming to prevent drowning among children Chantharat Khamkoet, THAILAND

6.   Distl, Spitzer, Hoellwarth: A Safe Children Community – Our way from Theory to practice   Sabine Distl, AUSTRIA

7.   Model development of helmet use promotion among child Motorcycle passengers by applying the social marketing Khajornsak Janpanit, THAILAND

8.   Prevention of Children from drowning Athisak Puyati, THAILAND

 
6. ถนนปลอดภัย (1), ห้องไพลิน

ประธาน: นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย, ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

รองประธาน: Michael L. Wilson, Director of Centre for Injury Prevention and Community Safety, PeerCorpsTrust Fund, Tanzania
ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Determinants of red light violation among Thai rural motorcyclists Orapin Laosee, THAILAND

2.   Traffic-related injuries among the youth in the UAE: A prospective study in Al Ain city   Michal Grivna, CZECH REPUBLIC

3.   Approaches to Road Safety Plans in the Biggest Urban Municipalities in Norway Stig H. Jorgensen, NORWAY

4.   Analysis on the Current States of Traffic Accidents In Namgu District of Ulsan Metropolitan Korea Jongwon Hwang, KOREA

5.   A community based social identity approach for pro-environmental and safe travel mode choices Inge Ernald Simonsen, NORWAY

6.   Attitude towards wearing seat belts of Drivers in Sri lanka Jayalath Edirisinghe, SRI LANKA

7.   Are Bus Drivers Speeding in Malaysia? Kulanthayan S., MALAYSIA

8.   Public Health Medical Prescription Children Safety Helmet Kulanthayan S., MALAYSIA

 
ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 3
 
7. ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ / โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย / ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Prof. Koustuv Dalal, International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
รองประธาน: Dr. Pongthep Wongwatcharapaiboon, Nan hospital

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   The Innovation of Home improvement for elder in community by Integrated approach by multidiscipline: A case study at Pua Nan   Paijitra Loskultong, THAILAND

2.   Development safety prevention of newborn in Post partum department of Tha Wang Pha Hospital Papatsorn Rattasot, THAILAND

3.   Novel 5-step program for reducing substance abuse related problems by integrating hospital, detention center, and community   Tien-Yu Chen, TAIWAN

4.   Functions of a nation-wide free telephone consultation system, ‘Yorisoi’ Hotline in Japan after the Great East Japan Earthquake Yoshihide Sorimachi, JAPAN

5.   Services and Development of Primary Emergency Medical Service (FR HINLAD TEAM) Songkram Saenram, THAILAND

6.   EMS Reporter: capacity building in mass communication Suwapat Apinyanont, THAILAND

7.   An Improvement of EMS by Integrated Network at Dansai District Loei Province Pornpilai Niyomtin, THAILAND

 
8. ชุมชนปลอดภัย (2), ห้องมรกต

ประธาน: Dr. Lu Pai, President of Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association

รองประธาน: นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์, หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Safety inspection of the area utilizing “Kiki-Gaki Map” Rui Izumiyama, JAPAN

2.   Impacts of Safe Community programs at Kagoshima City Japan Harumi Furukawa, JAPAN

3.   Increasing of life expectancy in Muang Nan municipality as the impact of safe community project Pongthep Wongwatcharapaiboon, THAILAND

4.   Research on Safety Environment of Infant-Toddler Care Centers in Namgu District of Ulsan metropolitan Korea Chang Hyo Bae, KOREA

5.   Strong Wangsaipoon Sub-district with Non-violence   Nathree Kultham, THAILAND

6.   Developmental Strategy after the Designation of the Busan Metropolitan International Safe Community Program Fitting the Policies of the Korean Government for Guaranteed Sustainability Jeongyee Bae, KOREA

7.   Engagement of Safe Community Programme through collaborative partnerships in Hong Kong   Nancy Tung, HONG KONG

8.   Long-term evaluation of Safe Community Program in Taiwan Chi-Hsiang Chung, TAIWAN

 
9. ถนนปลอดภัย (2), ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University

รองประธาน: ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ, ATRANS (Asian Transportation Research Society)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   To increase pedestrian safety in the Jinshan downtown area Yen Hui Chen, TAIWAN

2.   The safety effects of daytime running lights in reducing motorcycle accidents and injury severity Nongnuch Thanthithum, THAILAND

3.   Prevalence of road crashes among different age groups in Songhor-Iran Javad Heshmati, IRAN

4.   Effects of education on prevention of motorcycle-related crashes, injuries, and deaths in Songhor-Iran Alireza Ahmadi, IRAN

5.   Spitzer, Till: Are helmet laws effective? Peter Spitzer, AUSTRIA

6.   Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic Injuries Nongnuch Thanthithum, THAILAND

7.   Effects of intersectoral collaboration in promoting the use of motorcycle Wang Ai-Ching, TAIWAN

 
ห้องย่อยนำเสนอผลงาน 4
 
10. ชุมชนปลอดภัย (3) / ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ / กลุ่มโรคเกิดใหม่ (Emerging Disease), ห้องบุษราคัม 1

ประธาน: Asst Prof. Netnapa Khumthong, Board Member and Treasury of Folk Doctor Foundation, Project Manager of Digital Health Content Managementรองประธาน: Jayalath Edirisinghe, Sri Lanka

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Teacher Safe: Digital application as an occupational Safety tool Brita Somerkoski, FINLAND

2.   Social Networks and Culture of Prevention Oswaldo Basurto, MEXICO

3.   Surveillance and Prevention of Dengue Fever in the Community Phimpha Daengrueang, THAILAND

4.   Surveillance and Prevention of Swine influenza 2009 (H1N1)   Suda Lawanrattanakul, THAILAND

5.   Home after School Suganya Jinprapat, THAILAND

6.   Playground Safety Project, Child Development Center of TaladKrieb Sub-district (Learning Center for Playground Safety) Somkid Paktawee, THAILAND

7.   Injury Surveillance and Monitoring Injury and Violence Risk Student Sitthiphan Phanit-in, THAILAND

 
11. ความปลอดภัยในเด็ก (2) / โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย, ห้องมรกต

ประธาน: Prof. Jeongyee Bae, Inje University

รองประธาน: Max L. Vosskuhler, Consultant, WHO CC Community Safety Promotion, Stockholm Chair, International Safe Schools (Designation Program)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Causality analysis on periodic questionnaire data to grasp the effect of Safe School program Takaya Kojima, JAPAN

2.   A study on Examination of Safe School Program by the School children Questionnaire Survey Mika Shigene, JAPAN

3.   The evaluation of a school-based injury prevention programme among primary students Sun Ye, CHINA

4.   A study on design of school children questionnaire for evaluation of safe school program Naoko Wakabayashi, JAPAN

5.   Promoting Children’s Health Through Injury Surveillance based Safety Education Koji Kitamura, JAPAN

6.   Distl, Spitzer, Brandmayr: Development of Safe Schools in Austria – Our road to success. A European approach Sabine Distl, AUSTRIA

7.   International Safe Schools at 15: Successes, Challenges and Future Max Vosskuhler, USA

8.   The Development of Experiential Learning Model for self Development of Rajabhat University Students Anchalee Sangarwut, THAILAND

9.   Participatory Management of Safe School Project by using The PAOR Workshop Process   Varee Sirirattanaamporn, THAILAND

 
12. ถนนปลอดภัย (3), ห้องไพลิน

ประธาน: Prof. Dr. Atsushi Fukuda, Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University

รองประธาน: ดร.เตือนใจ ฟุกุดะ, ATRANS (Asian Transportation Research Society)

ผลงานและผู้นำเสนอ:

1.   Safety Measures for traffic Accidents of Bicycle Traffic in Japan Satoru Kobayakawa, JAPAN

2.   ATRANS Research Project on Safety Map Applica for Community Saroch Boonsiripant, THAILAND

3.   Risk Riding Behaviors among Young Motorcyclists in Chon Buri Waiphot Kulachai, THAILAND

4.   The Potential Development for Traffic Accident Prevention of Stakeholder in Communities beside Highway in the Northeast of Thailand Chulaporn Sota, THAILAND

5.   Present State and Problems of Traffic Safety Measures in Japan ~ focused on Children Satoshi Kamada, JAPAN

6.   Smart Taxi Technology for Safe Driving Agachai Sumaree, THAILAND

 

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

 ดาวน์โหลดโปสเตอร์ผลงานวิชาการ

โปสเตอร์ Theme 1: ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (1) / ป้องกันอัคคีภัย
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องบุษราคัม 1, โรงแรมเทวราช
 
1.Yih Jin Hu TAIWAN Predictors of Injuries Incidences among Residents of Remote Areas in Taiwan
2.Leah Emegwa SWEDEN Economic Burden of Occupational Injuries on Primary Healthcare
3.Pei Ching Wang TAIWAN The Research Injuries Incidences And Its Predictors Among Taiwanese Indigenes
4.Daehong Kim KOREA Actual Condition of Accidents and Damage in Jeju
 
โปสเตอร์ Theme 2: ชุมชนปลอดภัย (1) / ป้องกันความรุนแรง
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องมรกต, โรงแรมเทวราช
 
1.Yoko Shiraishi JAPAN Prevention or Violence from Intimate partners in Safe Community programs in Kagoshima
2.Akihiro Yoshida JAPAN Impacts of Safe Community programs at Izumiotsu city, Japan
3.JoonPil Cho KOREA Injury mortality in South, Korea
4.Hung Chiu Tsai TAIWAN Taoyuan City Guanyin District Safe Community Promotion Center
5.Jeongyee Bae KOREA Research on Safety Consciousness and Behavior of City of Gumi, Korea
6.Jeongyee Bae KOREA Strategies for Safe Community at Metropolitan City Level
7.Hsing Yi Ko TAIWAN The Profile of Promoting Safe Community Program in Taipei City Practice of Public and Private Collaborations
8.Toshiya Yamamoto JAPAN Effect of Integrate Implementation of the Multiple R&D Result in Safe Communities
โปสเตอร์ Theme 3: ภัยพิบัติ
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องไพลิน, โรงแรมเทวราช
1.Tamaho Moriwak JAPAN Development and practice of the regional security program which takes into account the elements of the Art
2.Yi Jun Chen TAIWAN Assistant, Alishan Safe Community, Chia-yi County, Taiwan(R.O.C) Assistant, Double Benefit Foundation, Chia-yi Christan Hospital
3.Pengxia Zhao CHINA Construction Patternof the Safe Community in Temporary Community after the Earthquake
4.Chao Chin Hu TAIWAN Building Cognition of Disaster Prevention in Xizhi Slope Community
5.Chia Chi Lee TAIWAN Hospital Emergency and preparedness plan in New Taipei
6.Tomoki Amano JAPAN Investigation of evacuation plan through making landslide evacuation map
7.Shigeru Yamanaka JAPAN The effectiveness of the tsunami evacuation map by creating “nigechizu”
โปสเตอร์ Theme 4: สิ่งแวดล้อมปลอดภัย/ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (2)
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องบุษราคัม 1, โรงแรมเทวราช

 

1.Yi Jung Wu TAIWAN Xinyi Community Home Environment Safety Check and Improvement Program
2.Aray Namoh TAIWAN Results of Safety Interventions about Water Environments in Tafalong Indigenous Community, Taiwan
3.Sue Ming Liau TAIWAN Novel Strategies to decline suicide from jump down
4.Ying Chu Lin TAIWAN Creating a safe and supportive leisure tourism environment
โปสเตอร์ Theme 5: ความปลอดภัยในเด็ก (1)
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องมรกต, โรงแรมเทวราช

 

1.Yi Hui Lu TAIWAN Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital Chiayi, Department of Community Services Planning Commissioner
2.Kyung Won Peak KOREA Factors Affecting nonfatal injuries among adolescents in Suncheon
3.Seina Miki JAPAN Making of a Safety program for school-commuting routes, utilizing Safety Check Map (SCM)
4.Hyojin Na KOREA Safety education with the related organizations in a local community
5.Yuka Kumagai JAPAN Workshop on Poster to be used as Educational Material to Prevention Children Accidents
6.Saeko Morikita JAPAN grasp of the reality of cellular phone use by the junior high school students and their guardian awareness
7.Barbara Minuzzo AUSTRALIA Using prevention science as its base, Communities That Care (CTC) Australia promotes healthy youth development, improves youth outcomes, and reduces problem behaviours
โปสเตอร์ Theme 6: ถนนปลอดภัย (1)
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องไพลิน, โรงแรมเทวราช

 

1.Chiu Fen Lu TAIWAN Be Seen, be Safe—Promote the Reflective Safety Backpack for Protection Project
2.Apichat Kongsiang THAILAND Evaluation of road Traffic accident with speed camara detector on Mittraphap Road, Khonkaen municipality, KhonKaen Province
3.Je Ning Lin TAIWAN Juvenile Violence Prevention Program in Nangang Safe Community
โปสเตอร์ Theme 7: ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ / โรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัย / ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 09.00 – 17.00
สถานที่:ห้องบุษราคัม 1, โรงแรมเทวราช

 

1.Kyung Won Peak KOREA Factors influencing suicidal ideation among elderly people in Keochang
2.Chou Cheng Min TAIWAN Home environment Safety improvement project for the Elderly in Helping Safe Community
3.Kun Cheng Ko TAIWAN Applying Community Mobilization to Build up A Safe Family for Elderly Fall Prevention in Jinhwa Safe Community
4.Yen Hui Chen TAIWAN The Effects of A Home Visit Plan for Community-Dwelling Elders
5.Wei Ling Kao TAIWAN Elderly Security-By Taiji Baduanjin to reduce the rate of elderly falls
6.Soo Jin Lee KOREA Factors affecting depression among the elderly people in Keochang

 

ทัศนศึกษาชุมชนปลอดภัย

ดาวน์โหลดทัศนศึกษาชุมชนปลอดภัย

วันที่: พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558

เวลา: 08.30 – 17.00

สถานที่: อำเภอปัว, อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

กำหนดการ:

08.30 ออกจากเทศบาลเมืองน่าน
09.30-11.30 ดูงาน อบต.เจดีย์ชัย
11.30-12.00 เดินทางถึงชุมชนบ้านหนองบัว
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านหนองบัว
13.00-14.30 ดูงานบ้านหนองบัว
14.30-15.30 เดินทางถึงหอศิลป์
15.30-16.10 ชมหอศิลป์ริมน่าน
16.10-17.00 เดินทางเข้าเมือง

 

งานเลี้ยงการประชุม

 

1.พิธีเปิดการประชุม และ งานเลี้ยงต้อนรับ
วันที่: อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 17.30-21.00
สถานที่: ข่วงเมืองน่าน
การแต่งกาย: แนะนำแต่งกายชุดประจำชาติ, ชุดพื้นเมือง
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมงานพิธีเปิดและงานเลี้ยง:

·      ในกรณีผู้ลงทะเบียนประชุมแล้วได้รับป้ายชื่อ (badge) : โปรดสวมป้ายชื่อของท่านเพื่อแสดงตนเข้าร่วมงาน

·      ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนประชุม : โปรดแสดง “การ์ดเชิญ” (Invitation Card) หรือสามารถซื้อบัตรราคา 300 บาทที่หน้างานได้

แผนที่:

0-1

 

 

 

 

 

 

 

2. งานเลี้ยงอาหารค่ำ และ ประเพณีลอยกระทง
วันที่: พุธ 25 พฤศจิกายน 2558
เวลา: 17.30-21.00
สถานที่: บริเวณริมแม่น้ำน่าน บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
การแต่งกาย: แนะนำแต่งกายชุดพื้นเมืองน่าน
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมงานเลี้ยง:

·      ในกรณีผู้ลงทะเบียนประชุมแล้วได้รับป้ายชื่อ (badge) : โปรดสวมป้ายชื่อของท่านเพื่อแสดงตนเข้าร่วมงาน

·      ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนประชุม : โปรดแสดง “การ์ดเชิญ” (Invitation Card) หรือสามารถซื้อบัตรราคา 500 บาทที่หน้างานได้

แผนที่:

0

 

กิจกรรมพิเศษ (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 พย 58)

ดาวน์โหลดกิจกรรมพิเศษ

21 พฤศจิกายน 2558
09.00 – 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 (บรรยายไทย)

Pre-Congress Workshop “เด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ” (รุ่น 1)

วิทยากร: นพ.อุเทน ปานดี, อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมงาน

ผู้เข้าอบรม: ครู 20 คน

 

>>ดาวน์โหลดเด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ<<

โรงพยาบาลน่าน,

ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว

09.00 – 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 (บรรยายไทย)

ข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย (Playground Safety)

วิทยากร:

อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์, ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

นพ.พรชัย งามสิทธิฤกษ์, โรงพยาบาลน่าน และทีมงาน

ผู้เข้าอบรม: ผู้บริหารท้องถิ่น ช่าง ครู   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก 50 คน

>>ดาวโหลดข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย<<

โรงพยาบาลน่าน,

ห้องประชุมชมพูภูคา

09.00 – 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 (บรรยายไทย)

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน (Safety Driving Technique Course)

วิทยากร: คุณ Sombat Bhudhasamrit and team, Administration and Social Affair Manager SCG Skills Development Co., Ltd.

ผู้เข้าอบรม: ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน 30 คน

จัดโดย: SCG

 

>>ดาวโหลดกำหนดการอบรม<<

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
22 พฤศจิกายน 2558
09.00 – 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 (บรรยายไทย)

Pre-Congress Workshop “เด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ” (รุ่น 2)

วิทยากร: นพ.อุเทน ปานดี, อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมงาน

ผู้เข้าอบรม: ครูพี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 20 คน

 

>>ดาวน์โหลดเด็กไทยปลอดภัยจากการจมน้ำ<<

โรงพยาบาลน่าน,

ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว

09.00 – 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 (บรรยายไทย)

ข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย (Playground Safety)

วิทยากร:

อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์, ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

นพ.พรชัย งามสิทธิฤกษ์, โรงพยาบาลน่าน และทีมงาน

ผู้เข้าอบรม: ผู้บริหารท้องถิ่น ช่าง ครู   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก 50 คน

>>ดาวโหลดข้อกำหนดสนามเด็กเล่นปลอดภัย<<

โรงพยาบาลน่าน,

ห้องประชุมชมพูภูคา

09.00 – 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 (บรรยายไทย)

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน (Safety Driving Technique Course)

วิทยากร: คุณ Sombat Bhudhasamrit and team, Administration and Social Affair Manager SCG Skills Development Co., Ltd.

ผู้เข้าอบรม: ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน 30 คน

จัดโดย: SCG

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
23 พฤศจิกายน 2558
10.00 – 12.00 สาธิต 1 (บรรยายไทย)

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น”

·      สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และหลักของการดับเพลิง

·      การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงเคมี

วิทยากร: ทีมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้เข้าอบรม: นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 200 คน

จัดโดย: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
14.00 – 16.00 สาธิต 2 (บรรยายไทย)

Primary Student Training (Safety Kids Course)

·      Lecture, Riding simulator

·      Bicycle Riding Course for Traffic Sign & Road Safety Training

วิทยากร: ทีมจากบริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด

ผู้เข้าอบรม: นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6) 50 คน

จัดโดย: บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด

 

>>ดาวโหลด Primary Student Training <<

โรงเรียนราชานุบาล

จ.น่าน

24 พฤศจิกายน 2558
10.00 – 12.00

 

สาธิต 1 (บรรยายไทย)

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น”

·      สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และหลักของการดับเพลิง

·      การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงเคมี

วิทยากร: ทีมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้เข้าอบรม: นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน 200 คน

จัดโดย: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จ.น่าน

14.00 – 16.00 สาธิต 2 (บรรยายไทย)

Vocational Student Training (Basic Course)

·      Lecture , Riding simulator , Riding posture

·      Training Course : Braking , Slalom , Balancing

วิทยากร: ทีมจากบริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด

ผู้เข้าอบรม: นักเรียนอาชีวะศึกษา 50 คน

จัดโดย: บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด

 

>>ดาวโหลด Vocational Student Training <<

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

จ.น่าน

13.00 – 17.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 (บรรยายไทย-อังกฤษ, มีล่ามแปล)

การเตรียมความพร้อมชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ

วิทยากร:

Dr.Yoko Shiraishi, Japan Institution for safe communities

– Mr. Yoshin Sato, Senior Stuff, Safe Community Promotion team, Section of Citizens’ Safety, Division of Citizens, Koriyama City Government, Japan

Mr. Tadaaki Azuma, Manager of Section of Risk management, Department of General Policies, Izumiotsu City, Japan

– Mr. Wu, Tzyy-Cheng, Chief, Military Service and Disaster Prevention Section, Xizhi District Office, New Taipei City

– Mr. Wu, Tzyy-Cheng, Chief of Military Service and Disaster Prevention Section, Xizhi District Office, New Taipei City

นายสุรพล เธียรสูตร, นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน

– นายกระมล อุประรัตน์, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสวย ต.แม่สวย จ. เชียงราย

อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์, ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ผู้เข้าอบรม: ผู้นำชุมชนประเทศไทย 100 คน

 

>>ดาวโหลดการเตรียมความพร้อมชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ<<

โรงแรมเทวราช,

ห้องมรกต

26 พฤศจิกายน 2558
08.00 – 15.50

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 (บรรยายไทย-อังกฤษ, มีล่ามแปล)

Post-congress on Child Safety Promotion

วิทยากร:

Dr. Gary A. Smith, President of Child Injury Prevention Alliance 

Dawne Gardner, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

Emma Jonsson, Sweden  

นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์, โรงพยาบาลน่าน

นพ.พรชัย งามสิทธิฤกษ์, โรงพยาบาลน่าน

พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา, โรงพยาบาลน่าน

ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร, โรงพยาบาลรามาธิบดี

– อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรวิการ์ บุญตานนท์, ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

เยาวภา ดิษฐแย้ม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดเกรียบ

ผู้เข้าอบรม: บุคลากรทางการแพทย์ 100 คน เช่น แพทย์ พยาบาล

จัดโดย: CIPA Child Injury Prevention Alliance, Nationwide Children’s, โรงพยาบาลน่าน, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 

>>ดาวโหลด Post-congress on Child Safety Promotion<<

>>Download Post-congress on Child Safety Promotion Brochure<<

โรงพยาบาลน่าน,

ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ

 

poster 10_21-22 drowning TH poster 11_21-22 playground TH poster 12_21-22 school bus TH poster 13_23 Fire TH poster 14_23 Road safety TH poster 15_23-25 earthquake simulator TH poster 16_24 Earthquake TH poster 17_24 Fire TH poster 18_24 Road safety TH poster 19_26 child safety TH