ติดต่อเรา


สอบถามเรื่องทั่วไป

น.ส.ชฎาพร สุขสิริวรรณ  (International Secretariat)

e-mail : nansafecom2015@hotmail.com

โทร 02-644-9080-1 ต่อ 14

โทรสาร 02-644-9080-1 ต่อ 22

มือถือ 081-4243874

 

สอบถามเรื่องลงทะเบียน, ส่งบทคัดย่อ, ขอทุนเข้าประชุม (แบบได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน)

นาย เอเดรียน วัฒนนุพงศ์

e-mail : support@nan2015.com

โทร 02-201-2257

 

น.ส.วิภาณี สังข์วิชัย

E-mail: whatnever.alone@hotmail.com

โทร 02-644-9080-1 ต่อ 18

โทรสาร 02-644-9080-1 ต่อ 22

 

สอบถามเรื่อง ชุมชนปลอดภัยประเทศไทย

นางงามตา รอดสนใจ (ประสานงานชุมชนปลอดภัยประเทศไทยและบริหารการจัดประชุม)

e-mail : ngamta.took@gmail.com

nansafecom2015@hotmail.com

โทรศัพท์: 662 644 9080-1 ต่อ 13

มือถือ 081-4082590

 

สอบถามเรื่องบูธและนิทรรศการ

น.ส.กุลนาถ สิงห์เหลือ

E-mail: wwsc16@gmail.com

โทร 02-644-9080-1 ต่อ 18

โทรสาร 02-644-9080-1 ต่อ 22

 

สอบถามเรื่องสนับสนุนการประชุม

น.ส.นุจนา กันแก้ว

e-mail : nuch_kan85@hotmail.com

nansafecom2015@hotmail.com

โทร 02-644-9080-1 ต่อ 15

โทรสาร 02-644-9080-1 ต่อ 22

มือถือ 084-6770594