คณะกรรมการ


ประธานจัดการประชุม

  • นายไมตรี อินทุสุต 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย

คณะกรรมการจัดการประชุม (ในประเทศ)

คณะกรรมการจัดการประชุม (ต่างประเทศ)

1 Professor Leif Svanström

Chair WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

2 Dr.Guldbrand Skjönberg

International Safe Community Certifier

3 Professor Cho Joonpil

Professor and Chair, The Center for Community Safety Promotion Ajou University School of Medicine and Public Health

4 Professor Lu Pai

Professor, School of Public Health National Defense Medical Center. Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association(TIPSPA)

5 Dr.Yoko Shiraishi

Coordinator Certifying Center of Safe Community

6 Professor María Isabel Gutiérrez

Professor of the School of Public Health at Universidad del Valle, Head of the Institute for Peace Promotion and Injury / Violence Prevention – CISALVA

7 Associate Professor Koustuv Dalal 

Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
• Chair: Scientific & Promotion Committee, International Safe School program
Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
• Chair: Scientific & Promotion Committee, International Safe School program

8 Associate Professor Adisak Plitponkarnpim

• Director of Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)
• Vice Chairman, the 22nd International Conference on Safe Communities Thailand

 

คณะกรรมการด้านวิชาการ

1 Professor Leif Svanstrom

Chair WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Karolinska Institutet

2 Dr.Guldbrand Skjönberg

International Safe Community Certifier

3 Professor Cho Joonpil

Professor and Chair, The Center for Community Safety Promotion Ajou University School of Medicine and Public Health

4 Professor Lu Pai

Professor, School of Public Health National Defense Medical Center. Taiwanese Injury Prevention and Safety Promotion Association(TIPSPA)

5 Dr.Yoko Shiraishi

Coordinator Certifying Center of Safe Community

6 Professor AKM Fazlur Rahman 

Executive Director at the Centre for Injury Prevention, Health Development and Research, Bangladesh (CIPRB)

7 Associate Professor Koustuv Dalal

Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
• Chair: Scientific & Promotion Committee, International Safe School program
Founder Chair: International Safe Hospital Network, WHO CC CSP.
• Chair: Scientific & Promotion Committee, International Safe School program

8  Associate Professor Adisak Plitponkarnpim

• Director of Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)
• Vice Chairman, the 22nd International Conference on Safe Communities Thailand

9 Professor Ragnar Andersson

Karlstad University, Sweden

10 Professor Mirjana Milankov

National Center for Injury Prevention and Safety Promotion -ASCSC of WHO CC CSP

Founder and president of Safe Kids Serbia a member of Safe Kids Worldwide

Chair of European Safe Community Network

11 Dr.Kanit Tantisirivit 

Head of Nan Civil Society Coordination Center ,Chairman of Nan Health Assembly

12 Dr.Pimpa Techakamolsuk

Chief of   Epidemiological Surveillance Development Section,Bureau of Epidemiology,Department of Disease   Control,Ministry of Public Health

13 Dr.Pisanu Kantipong

Former Director of Nan Hospital

14 Dr.Nataporn Pragob

Director of Nan Hospital

15 Mr.Kobchai Boonyaorana 

Director of Disaster Prevention and Mitigation Policy Bureau for Director of Disaster Prevention and Promotion Bureau

16 Mr.Chestha Mosikarat 

Director of Disaster , Accident and Road Traffic Safety Integrated Collaboration Bureau

17 Dr.Gary A.Smith 

President, Child Injury Prevention Alliance 

18 Professor Dr. Atsushi FUKUDA

Professor Dept. of Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology Nihon University

19 Professor Shumei Wang

Sudan University, School of Public Health

20 Bonnie Yau

Executive Director Occupational Safety and Health Council, Hong Kong, SAR, China