Extra Programs :กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน


11223332_914254908660851_3956378696028419237_o

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สาหรับ ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน (Safety Driving Technique Course)

จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

905748_914257208660621_2168873643884239258_o

11051802_914254568660885_3027864973512010416_o

 

21.11.2015 Training 3 Safe School Bus

Untitled-11

 

22.11.2015 Training 3 Safe School Bus

Untitled-12

 

poster 12_21-22 school bus TH