โรงแรมและที่พัก


ที่ ประเภท ชื่อสถานประกอบการ อาหารเช้า Free Wifi บริการรถรับส่ง สนามบินและขนส่ง เบอร์ติดต่อ ระยะทางจากสถานที่ประชุม E- Mail URL :  Website and Facebook
ราคามากกว่า 1,000 บาท
1 โรงแรม ภูหรรษา บูติก มี มี มีค่าธรรมเนียม 084-5956226 1 Km. phukham_nan@hotmail.com http://www.phuhunsa.com/
2 โรงแรม น่านตรึงใจ บูติคโฮเทล มี มี ฟรี 054-600087 4.3 Km. nantrungjai@hotmail.com www.nantrungjai.com/
3 โรงแรม โรงแรมเทวราชน่าน มี มี ฟรี 087-7283928 500 m. reception@dvrht.com www.dhevarajhotel.com
4 โรงแรม โรงแรม น่านบูติก มี มี ฟรี 054-775532 700 m. hotelnan@hotmail.com www.tazshotels.com
5 โรงแรม ศรีนวลลอด์จ ไม่มี มี ไม่มี 054-710174 550 m. srinuallode@gmail.com https://www.facebook.com/SrinualLodgeFanpage
6 โรงแรม คุ้มเมืองมินทร์ มี มี ไม่มี 091-5646946 800 m. khummungmin@gmail.com www.nanhotels.com
7 โรงแรม โรงแรม เวียงแก้ว มี มี ฟรี 084-6121968 1.8 Km. kalyakamion@hotmail.com www.wiangkaewhotel.com
8 รีสอร์ต อภิรตารีสอร์ท มี มี ฟรี 054-771823 3.4 Km. apirata-7007@hotmail.com www.apirataresort.com/
9 รีสอร์ท ริสาสินี สปา&รีสอร์ท มี มี ฟรี 054-751611 1.5 Km. ansparesort@hotmail.com www.risasineespa.com
10 รีสอร์ท บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท มี มี ฟรี 088-2909043 6.2 Km. leelawadee_resort_nan@hotmail.com www.leelawadeeresortnan.com
11 รีสอร์ท วิลลา เดอ บัว รีสอร์ท มี มี ฟรี 089-7724329, 081-4808292 villadebua@gmail.com www.villadebuaatnan.com
12 รีสอร์ท ศศิดารา รีสอร์ท ไม่มี มี มีค่าธรรมเนียม  054-774483 13.8 Km  info@sasidararesort.com http://www.sasidararesort.com/
13 รีสอร์ท น่านฟ้าใสรีสอร์ท มี มี ฟรี 089-4829875 4.8 Km. nanfasairesort207_nan@hotmail.com www.nanfahsairesort.in.th
14 รีสอร์ท น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท มี มี ฟรี 081-7745223 5.7 Km. nan.seasons@gmail.com www.nanseasons.com
ราคาน้อยกว่า 1,000 บาท
15 โรงแรม น่านธาราเพลส มี มี มีค่าธรรมเนียม 054-750678 1.7 Km. nantharaplace1@hotmail.com www.nantharaplace.com/
16 โรงแรม โรงแรมเวียงภูมินทร์ มี มี ไม่มี 081-2892932, 054-711154 900 m. wiangphumin@gmail.com http://www.wiangphumin.com/
17 โรงแรม โรงแรม K1 ไม่มี มี มีค่าธรรมเนียม 091-8518373 2.8 Km. k1hotel@k1hotel.com http://www.k1hotel.com/
18 โรงแรม โรงแรมวินเฮ้าส์ มี มี ไม่มี 086-9193556 1.3 Km. aod.winhouse@yahoo.com www.facebook.com/winhousenan
19 โรงแรม โรงแรมริมสวนเพลส ไม่มี มี ไม่มี 054-774660 1.4 Km. rimsuanplacehotel@gmail.com https://www.facebook.com/Rimsuanplace?fref=nf
20 โรงแรม โรงแรมบ้านในเวียง ไม่มี มี ไม่มี 089-6336838 650 m. bom9521@gmail.com www.bnwhotel.com
21 โรงแรม โรงแรมน่านเทรเชอร์ มี มี ฟรี 054-600414 3.1 Km.
22 โรงแรม โรงแรมคุ้มแก้วถาวรพาเลส มี มี ฟรี 054-774477 https://www.facebook.com/people/100009170777246
23 โรงแรม โรงแรมบ้านชมดาว มี มี ไม่มี 086-1980419 2.6 Km. baanchomdow@gmail.com www.baanchomdownan.coml.com
24 โรงแรม โรงแรมเฮือนข่วงน่าน ไม่มี มี มีค่าธรรมเนียม 054-772028 800 m. huenkuangnan@hotmail.co.th www.facebook.com/huenkuangnan.guesthouse
25 โรงแรม โรงแรมร้อยเจ็ดทาวเวอร์ ไม่มี มี ไม่มี 080-1107107 2.6 Km. James-107mhz@hotmail.com www.107nan.com
26 โรงแรม โรงแรมเพิ่มพูนแมนชั่น 1 ไม่มี มี ไม่มี 081-0329840 1.7 Km. ppmnan@hotmail.com www.ppmnan.com/
27 โรงแรม โรงแรมเพิ่มพูนแมนชั่น 2 ไม่มี มี ไม่มี 054-710747 ppmnan@hotmail.com http://www.ppmnan.com/
28 โรงแรม น่านสะบายดี ไม่มี มี ไม่มี 084-1833888 1.5 Km. anucholf14@hotmail.com www.nansabaidee.com
29 โรงแรม โรงแรมโซน่าเฮ้าส์ ไม่มี มี ไม่มี 085-6051371 7.5 Km. sonahousehotel@gmail.com https://www.facebook.com/SonahouseHotel
30 โรงแรม โรงแรมเอื้องคำ ไม่มี มี ไม่มี 054-775817 1.4 Km. kiddywhite@gmail.com http://www.eurngkum.com/
31 โรงแรม โรงแรมฮักน่าน ไม่มี มี ไม่มี 084-8077676 600 m. hugnanhotel@gmail.com https://www.facebook.com/Hugnanhotel
32 โรงแรม โรงแรมภูระฟ้าเพลส ไม่มี มี ไม่มี 084-3788213 700 m. phurafah-place@hotmail.com http://www.phurafah-place.com/
33 โรงแรม โรงแรม KS ไม่มี มี ไม่มี 093-1320050 ks.hill@hotmail.com www.facebook.com/ks.hill
34 โรงแรม ดวงดาว รีสอร์ท ไม่มี ไม่มี ไม่มี 086-4286185 duang.resort@hotmail.com www.facebook.com/duang.resort
35 โรงแรม บ้านสวนเฮือนน่าน มี มี ไม่มี 086-4201022, 054 711 864 1.2 Km. sunantanan@hotmail.com https://www.facebook.com/bansuan.huannan/about
36 โรงแรม โรงแรมมีโชค ไม่มี มี ไม่มี 081-7642123 1.8 Km. meechock.nan@gmail.com https://www.facebook.com/meechoke.nan
37 เกสต์เฮาส์ เฮือน น่านนิทรา ไม่มี มี ไม่มี 084-7058598 600 m. Nitrahouse@hotmail.com http://www.nannitraguesthouse.com/
38 เกสต์เฮาส์ รพีพงศ์ เกสต์เฮ้าส์ ไม่มี มี มีค่าธรรมเนียม 081-8141959 1.7 Km. rapeepongguesthouse@gmail.com www.facebook.com/rapeepongguesthousenan
39 เกสต์เฮาส์ น่านเกสต์เฮ้าส์ ไม่มี มี ไม่มี 081-2888484 nanguesthouse@hotmail.com www.nanguesthouse.net/home/
40 เกสต์เฮาส์ SP Guest House ไม่มี มี ไม่มี 054-774897 550 m.
41 เกสต์เฮาส์ ตองหนึ่ง มี มี ฟรี 054-775188  tong1guesthouse.com  http://www.tong1guesthouse.com/contact.html
42 โฮมสเตย์ บ้านสวนไม้งาม มี มี ไม่มี 080-4966555 wenpwn_p@hotmail.com www.nan-homestay.com
43 โฮมสเตย์ บ้านอิสรา มี มี ไม่มี 089-7001814 ekkanan_aod@hotmail.com http://issarabaan.wix.com/index#!gallery/cjbl
44 โฮมสเตย์ บ้านต้นแค ไม่มี มี ไม่มี 081-8857104 2.5 Km. www.facebook.com/bantoncae
45 โฮมสเตย์ เศรษชฐีโฮมเสตย์ ไม่มี มี มีค่าธรรมเนียม 087-1845559
46 รีสอร์ท โรงแรม มีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเทล ไม่มี มี ไม่มี 054 050 268 4.6 Km. mimia_nan@hotmail.com www.mimiananresorthotel.com
47 รีสอร์ท บ้านไร่อิงดอย มี มี ไม่มี 081-5958746 7.9 Km. aunthanei@hotmail.com https://www.facebook.com/ingdoihomestay
48 รีสอร์ท บ้านสวนสักรีสอร์ท มี มี ฟรี 089-8549930 5.6 Km. sininat_2553@hotmail.com https://www.facebook.com/pages/บ้านสวนสักรีสอร์ท-น่าน
49 รีสอร์ท น่านฟ้าชลธี รีสอร์ท ไม่มี มี ไม่มี 084-3637431 , 088-2907055 4.8 Km. chuleerat_rat@hotmail.com http://www.nanfaresort.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=5
50 รีสอร์ท เรือนไม้งามรีสอร์ท มี มี ไม่มี 054-711382 4.8 Km. ruenmaiamgamnan@outlook.com http://www.resortnan.com/
51 รีสอร์ท น่านรอยัล ไม่มี ไม่มี ไม่มี 054-718833 4.8 Km. phuresort@gmail.com http://www.nanroyal.com/
52 รีสอร์ท ภูเพียงเคียงฟ้ารีสอร์ท มี มี ไม่มี 081-8824510 5.3 Km. maitree2551@gmail.com http://www.phuphiangkhiangfah-resort.com/

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิก ที่นี่