Daily Archives: Tuesday December 8th, 201512291288_915446378541704_4172389621379791986_o
น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

Extra Programs: Earthquake Simulation


12248020_914651965287812_2649155543408893605_o
น่าน – บริษัทดังจีนขนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นปลอดภัย บริจาคให้เทศบาลเมืองน่านเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ กลางงานประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22” การันตีเด็ก 2-12 ขวบเล่นแล้วไม่มีอันตรายแน่ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พร้อมด้วย Mr. WU (มิสเตอร์วู) ประธานบริษัท Innoworld Education และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกันแถลงข่าวและสาธิตการติดตั้ง พร้อมทดสอบชุดเครื่องเล่นเด็กระดับอายุ 2-12 ขวบ มูลค่า 2.5 ล้านบาท เพื่อเป็นหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสนามเด็กเล่นปลอดภัย โดยมีประชาชนชาวจังหวัดน่าน และผู้ที่เดินทางมาร่วมงานประชุม “ชุมชนปลอดภัย นานาชาติครั้งที่ 22” ซึ่งเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ย. 58 จากประเทศสมาชิก 27 ประเทศ กว่า 200 คน […]

Release: Playground Safety