Site visit community


DSC_0644
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะมิตรประเทศ WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนตัวอย่าง ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

Site visit community (WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ จ.น่าน)