Extra Programs


DSC_2406
  คณะ WHO เยี่ยมชม อบต.เจดีย์ชัย และชุมชนบ้านหนองบัว จ.น่าน เมื่อวันที่ 26.พ.ย.2015 09.30-11.30 น. ดูงานอบต.เจดีย์ชัย Visiting Jadeechai Subdistrict Administrative Organization and Community, Pua District 11.30-12.00 น. ดูงานชุมชนบ้านหนองบัว Leaving from Jadeechai Subdistrict Administrative 15.30-16.10 น. ชมหอศิลป์ริมน่าน Visiting Nan Riverside Art Gallery      

Traveling Seminar Program (26.11.2015)


DSC_0644
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะมิตรประเทศ WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนตัวอย่าง ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

Site visit community (WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ จ.น่าน)
12291288_915446378541704_4172389621379791986_o
น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

Extra Programs: Earthquake Simulation