Extra Programs: Earthquake Simulation


12291288_915446378541704_4172389621379791986_o

น่าน-เรียนรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
พื้นที่ทางภาคเหนือมักจะเกิดเหตุแผ่นไหวขึ้นบ่อย ที่จังหวัดน่าน จึงมีการเตรียมพร้อม ให้เด็ก ๆเรียนรู้การเอาตัวรอดและรับรู้ความรู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว มาให้ชมและสาธิตการเกิดแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคววิทยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านความปลอดภัยและได้ทดสอบการเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งแรกในชีวิต

ในการประชุม “ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22”
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกเลยคือ การมีสติ หากหนีออกจากพื้น ที่ไม่ทัน ก็ให้เอามือกุมศรีษะและย่อตัวลง ทำตัวให้เล็กที่สุด หรือเข้าไปอยูุตรงมุมห้อง เพราะหาก มีการพังทลายของเพดาน ช่วงมุมจะเป็นสามเหลี่ยม ทำเราปลอดภัย หรือหลบลงใต้โต๊ะ

แม้จังหวัดน่าน จะเกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยครั้ง แต่ก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลก อยู่ที่อำเภอปัว ซึ่งสามารถเกิดการเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการทดสอบการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เข้าไป อยู่ในสถานที่จำลองการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.0 มาตราริกเตอร์ ซึ่งการเกิดในระดับ 7.0 มาตราริกเตอร์นั้น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สามารถพังทลายลงมาได้เกือบทั้งหมด การให้เด็กรับรู้ การเกิดแผ่นดิน ไหวในครั้งนี้ เพื่อให้รับรู้ความรู้สึก ระวังตัวเอง ตั้งสติและเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

12304274_915868828499459_1524289191503332907_o 12291288_915446378541704_4172389621379791986_o 12238346_915870085166000_3388468463703793834_o 11231157_915869675166041_2354012440294329409_o

 

Earthquake Simulation (ห้องทดลองแผ่นดินไหว)

Untitled-50

 

poster 6_24 Earthquake EN